Firma istniejąca samodzielnie od 1994 roku instaluje programy własnego autorstwa w odległości około 130 km od Grudziądza. Dalsze odległości powodują podwyższenie cen świadczonych usług. Do wszystkich sprzedawanych programów, może na życzenie, świadczyć nadzór autorski.

 Wdrażanie programu obejmuje nie tylko nauczenie obsługi, ale także propozycje rozwiązań lepszych po wprowadzeniu programu. Może być to propozycja zmian w zakładowym planie kont, propozycja indeksacji materiałów, wyrobów gotowych oraz zmiany organizacyjne w obiegu dokumentów.